تبلیغات در وبلاگدهی راحت بلاگ <p>تبلیغ متنی داخل تمامی وبلاگ های <strong><a title="وبلاگ دهی رایگان" href="http://rahatblog.ir/">سیستم وبلاگدهی راحت بلاگ</a></strong> ، حدود 800 وبلاگ با بیش از 17 هزار صفحه ایندکس شده با لینک مستقیم و فالو با قیمت فوق العاده ارزان که بصورت ماهیانه و سه ماهه و 6 ماهه پذیرفته میشود.</p> <p>تبلیغات شما در قسمت سمت راست و بالای تمامی وبلاگ ها و بصورت ثابت قرار میگیرد.</p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0033;"><strong><span style="color: #008000;">قیمت تبلیغات متنی در وبلاگ دهی راحت بلاگ</span><br /><br /><br />در صفحه اصلی سایت:</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0033;"><span style="color: #003300;">تبلیغات متنی: 8.000 تومان یک ماهه / 20.000 تومان سه ماهه / 35.000 تو</span><span style="color: #003300;">مان شش ماهه<br />شرایط: حداکثر 3 کلمه عنوان و 10 کلمه به عنوان توضیح</span><br /></span></p> <p style="text-align: left;"> </p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0033;">در داخل تمام وبلاگ ها:</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #003300;">تبلیغات متنی: 20.000 تومان یک ماهه / 55.000 تومان سه ماهه / 100.000 تومان شش ماهه<br /></span><span style="color: #ff0033;"><span style="color: #003300;">شرایط: حداکثر 3 کلمه کلیدی پذیرفته خواهد شد<br /></span></span></p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0033;"><strong><span style="color: #000000;">با توجه به وجود محدودیت در پذیرش تبلیغات اولویت با کسانی میباشد که زودتر سفارش خود را ثبت کنند.<br />همچنین اولویت قرارگیری لینک ها نیز بر همین اساس، یعنی کسی که زودتر سفارش دهد، لینک در قسمت بالا قرار خواهد گرفت و تا زمانی که تمدید کند، جایگاه لینک تغییر نخواهد کرد.</span></strong></span></p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0033;"><strong><span style="color: #008000;">قیمت تبلیغات بنری در وبلاگ دهی راحت بلاگ</span><br /><br />در صفحه اصلی و پنل کاربران سایت:</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0033;"><span style="color: #003300;">ستون سمت راست: 10000 تومان یک ماهه / 25000 تومان سه ماهه / 45000 تو</span><span style="color: #003300;">مان سه ماهه</span><br /><span style="color: #000000;"><strong>(توجه: فقط دو بنر قرار میگیرند)</strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"> </p> <p> </p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;">جهت درج تبلیغات میتوانید با<span style="color: #ff0000;"> آیدی تلگرام</span> مدیریت راحت بلاگ در ارتباط باشید<br /><br /><a href="https://t.me/siamakrasouli" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@siamakrasouli</a></p>